ΕΚΠΤΩΣΗ - 4€ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 40€ - 10€ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 70€ - 20€ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 110€
31MAY
×

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πιστωτικού συστήματος Limoda

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του πιστωτικού συστήματος LIMODA

1. Limoda Credit System είναι το όνομα του προγράμματος το οποίο η next SALE s.r.o. προσφέρει σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο www.limoda.gr. Η βασική αρχή του πιστωτικού συστήματος είναι η απόκτηση πιστώσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως έκπτωση σε επόμενες παραγγελίες

2. Η ιδιότητα μέλους στο πιστωτικό σύστημα του Limoda δημιουργείται με εγγραφή στον ιστότοπο www.limoda.gr. Έγκυρη εγγραφή στην οποία αναφέρονται αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας (όλα τα υποχρεωτικά πεδία). Λαμβάνοντας την επιβεβαίωση εγγραφής, ο χρήστης δικαιούται να επωφεληθεί από τη συνδρομή Limoda στο πιστωτικό σύστημα. Η συμμετοχή στο Πιστωτικό Σύστημα Limoda είναι δωρεάν. Οι πιστώσεις μπορούν να ληφθούν από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Πιστωτικού Συστήματος Limoda. Σε περίπτωση κατάχρησης του μηχανισμού και των πλεονεκτημάτων του πιστωτικού συστήματος, ο χρήστης ενδέχεται να αποτραπεί από τη λήψη ή/και την ανάληψη πιστώσεων, τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα.

Με τη δημιουργία λογαριασμού, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί με τους Γενικούς Όρους και Κανόνες του Πιστωτικού Συστήματος:

α) Ο χρήστης παρείχε λανθασμένες πληροφορίες κατά την εγγραφή του
β) Ο χρήστης έκανε κακή χρήση του μηχανισμού και των πλεονεκτημάτων του Πιστωτικού Συστήματος Limoda
γ) Σε περίπτωση θανάτου του χρήστη, ο λογαριασμός του χάνει το δικαίωμα να κερδίζει πιστώσεις από το πιστωτικό σύστημα. Ο χρήστης ενός πιστωτικού συστήματος Limoda του οποίου η συνδρομή έχει λήξει και, εξαιτίας των παραπάνω πιστώσεων (α), (β), (γ)
δ) χάνει το δικαίωμα χρήσης των πιστώσεων που συλλέγονται στον λογαριασμό του χρήστη και όλων των άλλων πιθανών πλεονεκτημάτων από το να είναι μέλος του πιστωτικού συστήματος Limoda.

Ο χρήστης του πιστωτικού συστήματος Limoda, του οποίου η ιδιότητα μέλους έχει λήξει και για τους λόγους (α), (β), (γ) που έχουν ήδη αναφερθεί, χάνει το δικαίωμα χρήσης των πιστωτικών μονάδων που έχουν αποκτηθεί στο λογαριασμό του χρήστη και όλα τα πιθανά οφέλη από την ιδιότητα μέλους του πιστωτικού συστήματος Limoda.

3. Κερδίζοντας πιστώσεις

Ο εγγεγραμμένος χρήστης ανακτά το 5% της αξίας της παραγγελίας (εκτός αποστολής) σε πιστώσεις στον λογαριασμό του μετά την εξόφληση της παραγγελίας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής παραγγελίας, οι πιστώσεις πιστώνονται μετά από 14 ημέρες. Οι πιστώσεις δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλους χρήστες ή άλλους λογαριασμούς.

4. Πιστώσεις Χρήσης

Οι πιστώσεις που συλλέγονται μπορούν να εφαρμοστούν από τον εγγεγραμμένο χρήστη με την παραγγελία στο πρώτο βήμα του καλαθιού. Στη συνέχεια, η αξία των πιστώσεων αφαιρείται με τη μορφή έκπτωσης στην παραγγελία. Δεν μπορούν να διεκδικηθούν περισσότερες πιστώσεις από το ποσό των πιστώσεων που έχει συγκεντρώσει ο χρήστης στον λογαριασμό του. Η έκπτωση πίστωσης δεν μπορεί επίσης να συνδυαστεί με τη δυνατότητα χρήσης κάποιας έκπτωσης ή δωροεπιταγής. Δεν είναι δυνατή η εφαρμογή περισσότερων πιστώσεων από την αξία της παραγγελίας (εξαιρουμένων των εξόδων μεταφοράς)

5. Περιπτώσεις μη αναγνώρισης πιστώσεων 

Οι πιστώσεις δεν θα αναγνωρίζονται από τον χρήστη στις ακόλουθες περιπτώσεις 

α) Οι πιστώσεις αποκτήθηκαν κατά παράβαση των χρηστών τρόπων. 

β) Οι πιστώσεις λήφθηκαν λόγω σφάλματος ή τεχνικού σφάλματος του συστήματος.

6. Γενικές διατάξεις του Πιστωτικού Συστήματος Limoda

Τα πλεονεκτήματα του Πιστωτικού Συστήματος Limoda και όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτό δεν μεταβιβάζονται και θα διαγράφονται για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 2 των παρόντων Γενικών Προϋποθέσεων και των Κανόνων του Πιστωτικού Συστήματος Limoda. Οι πιστώσεις που κερδίζουν οι χρήστες του Limoda αντιπροσωπεύουν ένα μέσο για να λάβετε έκπτωση σε περαιτέρω αγορές και ισχύουν μόνο εντός του συστήματος πίστωσης Limoda

Η next SALE s.r.o. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους γενικούς όρους του Πιστωτικού Συστήματος Limoda εάν είναι απαραίτητο. 

Η next SALE s.r.o. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ειδικά τον συντελεστή κύκλου εργασιών (π.χ. σε περίπτωση υποτίμησης νομίσματος ή άλλης ανωτέρας βίας). Η ημερομηνία λήξης του Πιστωτικού Συστήματος Limoda θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο τουλάχιστον ένα ημερολογιακό μήνα νωρίτερα, μετά την ημερομηνία αυτή οι πιστώσεις δεν θα κατανεμηθούν περαιτέρω

Οι πιστώσεις στο πιστωτικό σύστημα Limoda λήγουν 12 μήνες μετά την απόκτηση. 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι του Πιστωτικού Συστήματος Limoda τίθενται σε ισχύ από 1.9.2023

Ενημερωτικό δελτίο

Θέλετε 10% ΕΚΠΤΩΣΗ στην πρώτη σας αγορά; Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο.