Σύμβαση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εκτιμούμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι πρόκειται να γίνετε ένας από τους ικανοποιημένους πελάτες μας. Ωστόσο, η διαδικασία αγοράς προϊόντων στο διαδίκτυο είναι πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια των δεδομένων και ιδιαίτερα η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Πελατών μας αποτελεί κύρια προτεραιότητά μας και πρόκειται για ένα θέμα που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη.

Η προστασία των στοιχείων και ειδικά των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας είναι πολύ σημαντική υπόθεση για εμάς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, Εμείς η next SALE s.r.o., με έδρα την: Třinec, Poštovní 244, 73961, CRN: 01558951, e-mail: info@limoda.gr, (αποκαλούμενη εφεξής “η Εταιρεία”, ή “Εμείς), ως διαχειρίστρια του ηλεκτρονικού καταστήματος limoda.gr (αποκαλούμενο εφεξής ως “το Ηλεκτρονικό Κατάστημα”), κάνουμε τα πάντα στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε εμπιστευτεί είναι ασφαλή και ότι επεξεργάζονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους. Αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε τέτοιας διαδικασίας είναι επίσης η διαφάνεια και η επίγνωση σχετικά με τα δικαιώματα ενός ατόμου, για χάρη των οποίων, Εμείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς επίσης και για τα επακόλουθα δικαιώματά σας.

1. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ

Τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς υλοποίησης της Σύμβασης Αγοράς, επομένως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της παραγγελίας·
 • για να διασφαλιστεί η παράδοση των προϊόντων·
 • για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση όλων των επακόλουθων δικαιωμάτων που απορρέουν από την ελαττωματική απόδοση ή σχετίζονται με την επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ζημιάς·
 • για να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, ειδικά όσον αφορά τα λογιστικά θέματα (τήρηση βιβλίων)

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι οι όροι της σύμβασης, που συνάπτονται από την Εταιρεία μας και Εσάς και όλες οι ισχύουσες νομικές υποχρεώσεις, ιδίως εκείνες που απορρέουν από τον Αστικό Κώδικα της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) σας χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Σε αυτή την περίπτωση, η νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας γι’ αυτό το είδος επεξεργασίας. Μπορείτε να διαβάσετε πώς να καταργήσετε εύκολα την εγγραφή σας από αυτόν τον τύπο άμεσου μάρκετινγκ παρακάτω. Το έννομο συμφέρον μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος λόγος σε περιπτώσεις στις οποίες Εμείς πρόκειται να προσφύγουμε εναντίον Σας.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για σκοπούς ολοκλήρωσης της παραγγελίας, παράδοσης και άλλης εκπλήρωσης όλων των επακόλουθων δικαιωμάτων, θα επεξεργαστούμε το Δικό Σας: όνομα και επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και e-mail, διεύθυνση και διεύθυνση αλληλογραφίας, περιεχόμενο της παραγγελίας και πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία Σας και την ολοκλήρωσή της. Σε περίπτωση που η αγορά πραγματοποιείται από επιχείρηση, Εμείς θα επεξεργαστούμε επίσης το όνομα της εταιρείας, τον Αριθμό Μητρώου Εταιρείας (CRN) και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΦΠΑ (VATIN). Ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με ζημιές και ελαττωματική απόδοση σε υποθέσεις που σχετίζονται με αξιώσεις.

3. COOKIES

Όπως πιθανόν να παρατηρήσατε κατά την είσοδό σας, το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί cookies . Αυτά τα cookies, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, ενδέχεται να θεωρούνται υπό συγκεκριμένες συνθήκες προσωπικές πληροφορίες εάν εξεταστούν μεμονωμένα. Ωστόσο, δεν είναι προς το συμφέρον μας να επιτρέψουμε να προκύψουν οι εν λόγω συνθήκες. Παρόλο που είμαστε σίγουροι ότι τα cookies δεν γίνονται προσωπικά δεδομένα κατά τον χειρισμό τους από μέρους μας, θα θέλαμε να τα αναφέρουμε εδώ στην προσπάθειά μας για πλήρη διαφάνεια και διαφανή συμπεριφορά.

Τα cookies είναι μικρά κομμάτια δεδομένων που αποστέλλονται από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη (Η/Υ, κινητό τηλέφωνο κτλ.). Τα cookies μας επιτρέπουν να λειτουργεί σωστά το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας και εξασφαλίζουν την άνετη χρήση του. Συγκεκριμένα cookies μας βοηθούν επίσης να προσφέρουμε περισσότερο σχετικά προϊόντα στους πελάτες μας ή μας παρέχουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματός μας.

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί μια προηγμένη μπάρα cookies όπου μπορείτε να μάθετε για συγκεκριμένους τύπους cookies που χρησιμοποιούνται και να προσαρμόσετε άνετα ποια cookies θέλετε να χρησιμοποιήσετε και ποια όχι. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας και να τα διαγράψετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

4. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν ή να γίνουν προσβάσιμα σε τρίτους, με μοναδικές εξαιρέσεις αυτές που αναφέρονται στην παρακάτω παράγραφο. Μπορεί να είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες κρατικές αρχές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. αστυνομία της Τσεχικής Δημοκρατίας). Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον ακόλουθο εκτελούντα την επεξεργασία, την εταιρεία Next CRE s.r.o. (Ltd.), με έδρα την οδό Poštovní 244, Staré Město, ΤΚ: 73961 Třinec, Τσεχική Δημοκρατία, CRN: 29396239 (εφεξής «η Διαχειρίστρια»), η οποία μας παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τη διαχείριση και τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Προκειμένου η Διαχειρίστρια να είναι σε θέση να διαχειρίζεται επαρκώς την ορθή λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η Διαχειρίστρια χρησιμοποιεί επίσης υπηρεσίες πρόσθετων επεξεργαστών, οι οποίοι συνεργάζονται με τη Διαχειρίστρια. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία από έναν πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας, συγκεκριμένα από την εταιρεία VSHosting s.r.o. (Ltd.), με έδρα την οδό Sodomkova 1579/5, Hostivař, Τ.Κ: 10200 Πράγα 10, Τσεχική Δημοκρατία, CRN: 61505455.

Η Διαχειρίστρια χρησιμοποιεί επίσης προηγμένες υπηρεσίες (cookies κτλ.), οι οποίες επεξεργάζονται πληροφορίες οι οποίες συνήθως δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, για Εσάς, ως άτομο, και δεν μπορείτε να ταυτοποιηθείτε μέσω αυτών. Στόχος των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι η παροχή αναλύσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και η διασφάλιση της άνετης λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και η προσφορά περισσότερο σχετικών προϊόντων σε μεμονωμένες ομάδες-στόχους. Σε περίπτωση που Εμείς θα μπορούσαμε να σας ταυτοποιήσουμε μέσω αυτών των υπηρεσιών είτε χάρη σε κάποιο τυχαίο περιστατικό, τεχνολογική εξέλιξη ή νομική ερμηνεία, είτε σε περίπτωση που Εμείς θα μπορούσαμε να εκχωρήσουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα από αυτές τις υπηρεσίες σε Εσάς, ως ταυτοποιημένο πρόσωπο, επιτρέψτε μας να σας παρουσιάσουμε τα πρόσθετα μέρη:

 • Εταιρείες του Ομίλου Google, πιο συγκεκριμένα Google Commerce Limited, με έδρα: 70 Sir John Rogerson’s Quay, 2 Δουβλίνο, Ιρλανδία και οι εταιρείες Google Inc., με έδρα 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ·  2 Ιρλανδία·
 • Company Facebook Ireland Ltd., με έδρα: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία η οποία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου (https://www.facebook.com/policy.php)·
 • Company Lead Media s.r.o., με έδρα: Karpatská 6, 811 05 Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Αριθμός ID: 47 726 601·
 • Εταιρεία Funnel AB, με έδρα: Drottninggatan 89, 113 60 Στοκχόλμη, Αριθμός ID: 559062-1263·
 • Εταιρεία next CRE s.r.o., με έδρα: Poštovní 244, 739 61 Třinec, Αριθμός ID: 29396239·
 • Εταιρεία PPL CZ s.r.o., με έδρα K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany·
 • Εταιρεία Zásilkovna με έδρα: Drahobejlova 1019/24, 190 00 Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία·
 • Εταιρεία ComGate, a.s., IČ: 265 08 842, based in Prague 7 – Holešovice, Jankovcova 1596/14a·
 • Εταιρεία PayPal (Ευρώπη), με έδρα: S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο·
 • Εταιρεία Aircall.io., Inc., μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο Ντέλαγουερ, με έδρα: 33 W 17th St, Νέα Υόρκη, NY 10011 και η Εταιρεία Aircall SAS, a French société par actions simplifiée (SAS) με έδρα: 11-15, rue Saint Georges, 75009 Paris (France)·
 • Εταιρεία Freshworks, Inc., με έδρα: 2950 S.Delaware Street, Suite 201, San Mateo, CA 94403·
 • Εταιρεία Heliom inc., με έδρα: 274 Christophe-Colomb Est, Quebec, QC, Καναδάς, G1K 3T2·
 • Εταιρεία Hotjar Ltd,, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 3155, Μάλτα·
 • Δεν διαβιβάζουμε, ούτε κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό που δεν παρέχει την απαιτούμενη προστασία προσωπικών δεδομένων. Μια εξαίρεση μπορεί να αποτελεί, σε περίπτωση διαχειριστών ορισμένων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη σε αυτές τις περιπτώσεις συμμορφώνονται πάντα με τους όρους της Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ - ΗΠΑ, η οποία συνιστά ένα διεθνές νομικό πλαίσιο που εξασφαλίζει το κατάλληλο πρότυπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτόν τον μηχανισμό εδώ: https://www.privacyshield.gov

  5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  Έχετε πολλά δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω e-mail, τα οποία αμφότερα αναφέρονται παραπάνω· και να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και εάν όντως συμβαίνει αυτό, θα σας δοθεί πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και σε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ανακριβών πληροφοριών ή συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε, ανά πάσα στιγμή, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, δεδομένου ότι υπάρχει λόγος για την ενέργεια αυτή· ή μπορείτε επίσης να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν συντρέχει λόγος για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχετε το δικαίωμα στα προσωπικά σας δεδομένα και Εσείς έχετε το δικαίωμα να τα μεταφέρετε σε άλλον διαχειριστή. Έχετε ακόμα το δικαίωμα να προβάλετε ένσταση σε περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Ως ένσταση, θεωρείται επίσης η ενέργεια της απλής κατάργησης της εγγραφής από το άμεσο μάρκετινγκ, η οποία θα σας επιτραπεί εντός όλων των μηνυμάτων μάρκετινγκ που σας αποστέλλονται. Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε δίκαιη και διαφανή επεξεργασία. Ωστόσο, έχετε πάντα το δικαίωμα να αποταθείτε στα ευρωπαϊκά γραφεία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες καθώς και οι άμεσες επαφές βρίσκονται στη διάθεσή σας και είναι προσβάσιμες από την ακόλουθη ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

   

  6. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

  Λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο από Εσάς. Η πράξη παροχής των προσωπικών σας δεδομένων είναι εντελώς εκούσια και για την πράξη σύναψης της σύμβασης είναι επίσης εντελώς εκούσια. Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε τουλάχιστον το υποχρεωτικό ελάχιστο των προσωπικών σας δεδομένων, δεν θα είμαστε σε θέση να πουλήσουμε προϊόντα σε Εσάς ή να συνάψουμε οποιαδήποτε σύμβαση μαζί Σας. Όσον αφορά τα cookies, μην ξεχνάτε την προηγμένη μπάρα cookies που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις των cookies ανάλογα με τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Η χρήση cookies τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι επίσης εντελώς εκούσια. Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία (αποθηκεύονται) μόνο για τις απαραίτητες χρονικές περιόδους. Συνεπώς, τα προσωπικά δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων απαιτείται από τον νόμο, πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία για τις χρονικές περιόδους που απαιτούνται από τον νόμο. Τα προσωπικά δεδομένα σε σχέση με τους όρους της σύμβασης και σε σχέση με πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις πρόκειται να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τις χρονικές περιόδους που απαιτούνται για τυχόν ενδεχόμενες δικαστικές διαφορές οι οποίες θα εξακολουθήσουν να είναι εκτελεστές, δηλαδή κατά κανόνα συνήθως τρία έτη, χρονική περίοδος η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας ή της διευθέτησης των τελευταίων αξιώσεων που σχετίζονται με την εν λόγω παραγγελία. Η πράξη της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Η πράξη της χρήσης των cookies και άλλων σύγχρονων, παρόμοιων, προαναφερθέντων μέσων βελτιστοποίησης της εμπειρίας σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός προφίλ με βάση τη χρήση της ιστοσελίδας μας από μέρους σας, το οποίο χρησιμεύει κυρίως για τη δημιουργία μιας προσφοράς προϊόντος που μπορεί να είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα και σχετική για Εσάς. Ωστόσο, δεν υπάρχουν νομικές συνέπειες, ούτε λαμβάνονται δεσμευτικές αποφάσεις με βάση αυτό το προφίλ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι πληροφορίες, τις οποίες λαμβάνουμε από τη χρήση του ιστότοπου μας από μέρους σας, βασίζονται σε cookies, μπορείτε να επηρεάσετε την έκταση της επεξεργασίας τους, είτε μέσω προσαρμογής των ρυθμίσεων στην προηγμένη μπάρα cookies μας, είτε απλά από τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. Αφού παρέλθουν οι προθεσμίες που απαιτούνται για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά θα διαγραφούν χωρίς καμία περιττή καθυστέρηση.

  next SALE s.r.o.

  Ενημερωτικό δελτίο

  Σας ενημερώνουμε για εκπτώσεις και εκπτώσεις μέσω e-mail. Ετοιμάζουμε επίσης διάφορα οφέλη για τους πελάτες μας.